Odpowiedż na wniosek "Pełnomocników"
Znak P/4309/2023

pobierz zawiadomienie
K O M U N I K A T
Informacja o walnym zgromadzeniu członków spółdzielni
pobierz zawiadomienie
Mając na uwadze komfort i bezpieczństwo członków naszej spółdzielni wprowadzamy zdalny odczyt wodomierzy, dzięki któremu procedura rozliczeń będzie przebiegała efektywniej.
O spółdzielni
SM Kisielin

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kisielin" w Zielonej Górze prowadzi działalność na terenie miasta Zielona Góra. Powstanie Spółdzielni zapoczątkowało Walne Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 17.01.1983r.

W dniu tym grupa wywodząca się z różnych zakładów pracy postanowiła powołać spółdzielnię mieszkaniową typu powszechnego, rozpoczynając działalność inwestycyjną. Celem założenia spółdzielni mieszkaniowej był ogólny brak mieszkań w Zielonej Górze.

10 września 2003 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kisielin" została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze stając się jednostką prawną, której podstawowym zakresem działalności jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz realizacja budownictwa mieszkaniowego dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Członków Spółdzielni.