09
kwi

Komunikat o czasowej zmianie form kontaktu

K O M U N I K A T

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w związku ze wzrostem ilości zakażeń Koronawirusem na terenie naszego kraju oraz zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kisielin” prosi o czasowe korzystanie z następującej drogi korespondencyjnej:
- pocztowej,
- e-mailowej,
- kontaktu telefonicznego ze służbami Spółdzielni,
- wrzucania korespondencji do skrzynki korespondencyjnej (zlokalizowanych przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. os. Pomorskie 8.
Potwierdzenie złożenia korespondencji otrzymają Państwo na podany numer telefonu lub adres poczty e-mailowej.
Zarząd Spółdzielni