Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada nadzorcza Spółdzielni mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze uchwałą numer 4/2024 z dnia 15.01.2024r ogłasza KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni…
K O M U N I K A T
Informacja o walnym zgromadzeniu członków spółdzielni : pobierz zawiadomienie

Regulamin Walnego Zgromadzenia…