23
mar

Przetarg ograniczony do członków Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kisielin”
w Zielonej Górze informuje , że w dniu 30 marca 2018r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” os. Pomorskie 8 odbędzie się przetarg ograniczony do członków Spółdzielni na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne:

- os. Pomorskie 3C)18 o powierzchni użytkowej 49,30m2 składający
się z dwóch pokoi , łazienki z wc oraz przedpokoju.
Wartość oszacowana wkładu budowlanego na dzień przetargu wynosi
116.000,00zł.
- os. Pomorskie 3C)25 o powierzchni użytkowej 36,30m2 składający
się z jednego pokoju , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju.
Wartość oszacowana wkładu budowlanego na dzień przetargi wynosi
72.500,00zł.
- os. Pomorskie 3D)30 o powierzchni użytkowej 48,60m2 składający
się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju.
Wartość oszacowana wkładu budowlanego na dzień przetargu
wynosi 97.000,00zł.
- os. Pomorskie 6B)1 o powierzchni użytkowej 48,60m2 składający
się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju.
Wartość oszacowana wkładu budowlanego na dzień przetargu
Wynosi 111.000,00zł.

Zainteresowani zawarciem umowy o ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności tych lokali członkowie jak również członkowie , którzy złożyli wnioski o zamianę mieszkania proszeni są o składanie ofert w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” Zielona Góra ,os. Pomorskie 8 w terminie do dnia 30 marca 2018r.
W przypadku braku ofert członków Spółdzielni w tym samym dniu tj. 30 marca 2018r. o godz. 11.30 odbędzie się przetarg nieograniczony dla wszystkich chętnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni
Bank Milenium 83 1160 2202 0000 0002 6148 4926
wadium w wysokości 10% wymaganego wkładu budowlanego w terminie do dnia 30 marca 2018r. Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu a w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego.
Mieszkania można oglądać w dniu 29 marca 2018r. w godzinach od 13.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z działem technicznym nr tel. 68 3209610.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.