68 320 96 10

sekretariat@smkisielin.pl

Os. Pomorskie 8, 65-001 Zielona Góra

MENU

REGULAMINY:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin adaptacji pomieszczeń i powierzchni ogólnego użytku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin rozliczania kosztów: energii cieplnej, wody i podgrzewanej wody, gazu oraz energii elektrycznej w nieruchomościach w zasobach spółdzielni mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, użytkowych oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Postanowienia ogólne
Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin porządku domowego oraz używania lokali w budynkach w Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze
Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, przeprowadzania przetargów na lokale oraz zamiany lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w Zielonej Górze
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze w sprawie: wyznaczania i przydzielania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze