68 320 96 10

sekretariat@smkisielin.pl

Os. Pomorskie 8, 65-001 Zielona Góra

MENU

Aktualności:

O spółdzielni SM Kisielin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kisielin” w Zielonej Górze prowadzi działalność na terenie miasta Zielona Góra. Powstanie Spółdzielni zapoczątkowało Walne Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 17.01.1983r.

W dniu tym grupa wywodząca się z różnych zakładów pracy postanowiła powołać spółdzielnię mieszkaniową typu powszechnego, rozpoczynając działalność inwestycyjną. Celem założenia spółdzielni mieszkaniowej był ogólny brak mieszkań w Zielonej Górze.

10 września 2003 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kisielin” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze stając się jednostką prawną, której podstawowym zakresem działalności jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz realizacja budownictwa mieszkaniowego dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Członków Spółdzielni.